s

在线询盘

公司名称 :
联系人 :
电话 :
传真 :
Email:
规格 :
订购数量 :
报价 :
交易时间 :
备注 :
   

Copyright © 2011 Pinghe Sanlv Fruit Vegetable company.Powered by Xiamen Juytang Intelligent Tec. Co.,Ltd.
邮箱 : scarts@redpomelo.com  |  地址:厦门市海沧区坪埕北路21号410室  |  电话号码:0086-592-6516557  |  传真:0086-592-6516857  |  网址:
  • 在线客服